top of page

קורס צ'י-קונג - סדרת חמשת האלמנטים

אודות הקורס

חמשת התנועות, הנקראות גם חמשת היסודות או חמשת האלמנטים, הינו מודל יחסי, המשקף תהליכי שינוי, הזנה ובקרה בין חמישה סוגים שונים של איכויות תנועה. חמשת התנועות הן: מים, עץ, אש, אדמה ומתכת. .קורס בסיסי זה מכיל חמישה שיעורים, דרכם תלמדו ותתרגלו תרגילים המסייעים לווסת ולהרמן את חמשת סוגי הצ'י / התנועות בגופינו. איזון והרמוניה בין התנועות הוא המפתח לבריאות מיטבית לפי המודל הרפואי הסיני. הקורס מכיל חמישה שיעורים + שיעור בונוס

אתם יכולים להצטרף לקורס הזה גם מהאפליקציה לנייד.

מחיר

תשלום אחד
‏100.00 ₪
להתמסר לדרך - מנוי חודשי
‏230.00 ₪/בחודש

כבר משתתפים בקורס? התחברות

bottom of page