top of page

סדנת צ'י-קונג בזום - הצעד הראשון
הקלטה מהתאריך 8.8.2023


לכל שאלה מוזמנים ליצור קשר 
אריאל - 0545962233

חלק א'
עד דקה 24:22
מהו תרגול הצ'י-קונג
מהו הצ'י וכיצד עובדים איתו
מטרות התרגול בצ'י-קונג
איזון שלושת האוצרות 
מודל חמשת השלבים של מנזר הצ'י-קונג


חלק ב' 
מדקה 24:22 עד דקה 53:40
תרגול צ'י-קונג

חלק ג' 
מדקה 53:40 עד הסוף
הסבר על פלטפורמת התרגול מנזר הצ'י-קונג

 

bottom of page