top of page
03.jpg
 • להתמסר לדרך - מנוי חודשי

  230₪
  לכל חודש
   7 ימי ניסיון בחינם
  • גישה לתוכנית התרגול השבועית
  • גישה מלאה לספריית התרגול
  • גישה לכל הקורסים שבאתר
  • גישה למפגשי זום תקופתיים
  • גישה לכל המאמרים וסרטוני התוכן
  • סיוע וליווי אישי בכל עת שתצטרכו

מנוי מתחדש שניתן לבטל עצמאית בכל עת דרך האתר. החיוב יתבצע אוטומאטית בסיום שבוע ההתנסות ובהמשך בכל 30 יום. חשבונית תשלח אליך במייל. באם המנוי יופסק לאחר תאריך החיוב החודשי לא יהיה ניתן לקבל זיכוי לאותו החודש.

bottom of page